Marka: Staehli
Model: FIM 400
Rok: 1979
Nr Serii: -7910155
Marka: Staehli
Model: FIM 400
Rok: 1979
Nr Serii: -7910155

Charakterystyki


- power : 0.9 [kW]
- supply : 220/380 [V]